Od 1 stycznia 2024 AKS SMS Łódź otrzymał Złoty Certyfikat dla szkółek Piłkarskich, czy możesz nam powiedzieć jak do tego doszło?

Rozwój klubu to niezwykle ważny aspekt każdego projektu. Rozpoczęliśmy kilka lat temu pracę nad wdrażaniem planu w programie certyfikowanych szkółek piłkarskich PZPN. Aby klub rozwijał się efektywnie, istotne jest zaplanowanie odpowiednich działań i planów. Przemyślany i dobrze opracowany plan jest narzędziem do realizacji celów w naszym klubie dlatego też przygotowaliśmy starannie program szkolenia uwzględniający cele, zasady i metody realizacji działań korelujące z modelem gry AKS SMS Łódź. Wszystkie wcześniejsze lata doświadczeń w planowaniu procesu szkolenia doprowadziły do stworzenia autorskiego programu szkolenia i otrzymania Złotego certyfikatu szkółek piłkarskich.

Czy otrzymanie takiego wyróżnienia jest ważne dla Klubu, Rodziców i Zawodników?

Wyróżnienie jakim jest przyznanie „Złotej gwiazdki” PZPN dla naszego klubu AKS SMS ŁÓDŹ jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, przyczynia się do zwiększenia prestiżu AKS SMS ŁÓDŹ.

Po drugie otrzymanie tego wyróżnienia świadczy o tym, że klub osiąga wysokie standardy i jest uznawany przez innych za wyjątkowy. Mamy świadomość, że profesjonalne podejście do wykonywania swoich obowiązków może zwrócić uwagę nowych członków i sponsorów, co będzie dodatkowym atutem do dalszego rozwoju klubu.

Po trzecie, wyróżnienie które otrzymaliśmy jest formą uznania dla ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich członków naszego klubu. Taka forma wyróżnienia będzie z pewnością  motywować nas wszystkich do dalszych osiągnięć i zachęcać do pełnienia aktywnej roli w klubie.

Dodatkowo, wyróżnienie o którym wspomniałem wcześniej może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku naszego klubu w społeczności.

Współpraca tak wielu ludzi na wszystkich szczeblach naszego klubu prowadzi do budowania więzi wewnątrz AKS SMS ŁÓDŹ. Wszyscy jesteśmy dumni z osiągnięcia tego wyróżnienia wiedząc, że każdy z nas przyczynił się do tego sukcesu. Wszystkie te argumenty mogą tylko zwiększać zaangażowanie nas wszystkich  i tworzyć pozytywną atmosferę współpracy w klubie.

Czym wyróżnia się AKS w zakresie planu szkolenia na tle innych klubów?

Plan szkolenia naszego klubu charakteryzuje się tym, że jest to strukturalny i zorganizowany plan działania, który ma na celu dostarczenie określonych umiejętności i wiedzy naszym zawodnikom. Autorski program szkolenia który powstał na podstawie naszego modelu gry obejmuje określone fundamenty, działania, zasady, cele, metody nauczania oraz ocenę postępów uczestników. Jest to ważne narzędzie, które pomaga zapewnić skuteczne i efektywne przekazywanie informacji oraz rozwijanie umiejętności w ramach szkolenia.

Jakie są największe atuty AKS w szkoleniu młodzieży?

Jak już wcześniej wspomniałem najważniejszy jest plan czyli program szkolenia w którym opieraliśmy się na etapizacji procesu szkolenia i korelacji z modelem gry.  Kolejnym atutem jest infrastruktura czyli boiska, szkoła, bursa szkolna, siłownie, stołówka, gabinety odnowy i park fizjoterapeutyczny w jednym miejscu daje dużą swobodę w poruszaniu się oraz jest ogromnie pomocne dla zawodników z różnych regionów kraju.  Gdybym miał wymienić najważniejsze czynniki na które zwracamy uwagę w szkoleniu to będą to:

  1. Zaplanowany i kontrolowany rozwój fizyczny rozumiany w szerokim spektrum treningu motorycznego. Szkolenie piłkarskie pomaga w rozwijaniu siły, wytrzymałości, szybkości, rytmizacji i zręczności. Dodatkowe zajęcia z naszym sztabem motorycznym bardziej wzmacniają i rozwijają naszych zawodników.
  2. Rozwój umiejętności techniczno-taktycznych są ważną składową procesu szkolenia. Rozwój elementów techniczny podnosi jakość podań, strzałów, dryblingu itd. Program szkolenia pomaga w doskonaleniu tych umiejętności, co z kolei przekłada się na lepszą grę na boisku.
  3. Budowanie charakteru poprzez zadania kształtują samodzielność i odpowiedzialność. Wszystkie te składowe uczą młodych zawodników wielu wartościowych cech, takich jak dyscyplina, wytrwałość, determinacja i fair play. Te wartości są nie tylko ważne na boisku, ale również w życiu codziennym.
  4. Piłka nożna to sport zespołowy, który uczy młodzież współpracy, komunikacji i wspólnych celów. Szkolenie piłkarskie pomaga w budowaniu więzi między zawodnikami i rozwijaniu umiejętności gry w zespole. Budowanie ducha drużyny i współpraca między zawodnikami pomaga również w życiu codziennym. Kolejnym atutem i ważnym aspektem w pracy z młodzieżą z różnych środowisk jest psycholog sportowy który jest do dyspozycji naszych zawodników oraz trenerów.

Warto zauważyć, że te atuty nie dotyczą tylko samej młodzieży, ale również trenerów i rodziców, którzy mogą cieszyć się z postępów i sukcesów swoich podopiecznych.

Jesteś od początku roku 2019 w systemie certyfikacji. Pełniłeś prawie każda rolę w tym czasie w Klubie, powiedz zatem Jak oceniasz projekt PZPN certyfikowania szkółek Piłkarskich?

Projekt PZPN certyfikowanych szkółek Piłkarskich od samego początku wyróżniał się pod każdym względem dobrym planowaniem rozwoju zawodnika. Uważam, że możliwość skorelowania tego z programem i modelem gry naszej akademii przyniesie w przyszłości zamierzone cele.

Na koniec jakie plany ma AKS na przyszłość związane ze szkoleniem grup naborowych?

Planowanie przyszłości w szkoleniu grup naborowych naszej akademii jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na zapewnienie odpowiednich zasobów i narzędzi, które umożliwią naszym zawodnikom osiągnięcie swoich celów. Określenie celów, analiza potrzeb szkoleniowych, monitorowanie, ocena rozwoju i jej kontynuacja jest procesem ciągłym. Ważne jest, aby być elastycznym i dostosować plan do zmieniających się potrzeb i celów. Reasumując wszystkie te składowe muszą być powiązane z konstruktywnym omówieniem wykonanej pracy i pełnym zaangażowaniem wszystkich członków akademii, aby wspólnie dążyć do sukcesu.